Substansvärde per 2021-11-30

Creades avkastning på substansvärdet för perioden januari-november 2021 uppgår till +47,4%. OMXSGI avkastade +32,6% under samma period.

Creades substansvärde per 30 november uppgår till 93 kronor per aktie. Premien i förhållande till börskursen är 46%. Den 31 december 2020 uppgick substansvärdet, justerat för split, till 64 kronor per aktie.

Substansvärdets fördelning per 30 november 2021 framgår av tabellen i bifogade PDF.

Stockholm den 3 december 2021

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00 eller 070 – 629 23 37.

Informationen lämnades för publicering den 3 december 2021, kl. 08.30.

Ladda ner denna nyhet som PDF