Beslut vid extra bolagsstämma i Creades

Vid extra bolagsstämma i Creades AB (publ) idag beslutades bland annat att godkänna styrelsens beslut om nyemission från den 27 april 2021. Mot bakgrund av covid-19-pandemin genomfördes Creades extra bolagsstämma genom förhandsröstning, utan fysiskt delta...

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut att emittera 11 111 111 A-aktier till en teckningskurs om 90 kronor per aktie från den 27 april 2021. Rätt att teckna de nya A-aktierna i emissionen ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) i ett begränsat antal på förhand vidtalade svenska och internationella institutionella investerares ställe, vilka har identifierats genom ett så kallat private placementförfarande.

Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att ytterligare diversifiera aktieägarbasen med svenska och internationella institutionella investerare

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för nyemissionen, se bolagets pressmeddelande den 27 april 2021.

 

För ytterligare information, kontakta:
John Hedberg, verkställande direktör, telefon 0706-292337

Ladda ner denna nyhet som PDF