Substansvärde per 2020-05-31

Creades avkastning på substansvärdet, efter justering för återinvesterad utdelning, för perioden januari till och med maj 2020 uppgår till +18 %. OMXSGI avkastade -6 % under samma period.

Creades substansvärde med tillägg för ännu ej utbetald utdelning uppgick per den 31 maj 2020 till 420 kr per aktie. Den 31 december 2019 uppgick substansvärdet till 370 kronor per aktie.

Substansvärdets fördelning per 31 maj 2020 framgår av tabellen i bifogade PDF.

 

Stockholm den 3 juni 2020

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00 eller 070 – 629 23 37.

Informationen lämnades för publicering den 3 juni 2020, kl. 08.30.

Ladda ner denna nyhet som PDF