Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2012

Substansvärdet per 30 juni uppgick till ca 128 kr per aktie, innebärande en ökning med ca 2 % sedan årsskiftet.

  • Substansvärdet ökade med 2 % till 128 kronor per aktie.
  • Creades noterades på OMX First North
  • Creades är största ägare i Lindab

Senast rapporterade substansvärde per 31 maj 2012 uppgick till 130 kr per aktie.

Delårsrapporten inklusive substansvärdets fördelning per 30 juni 2012 finns i bifogad PDF.

Stockholm den 16 juli 2012

Stefan Charette

Verkställande direktör

Frågor besvaras av Stefan Charette, telefon 08 – 412 011 00.

Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 16 juli 2012 klockan 08:30.

Ladda ner denna nyhet som PDF