Creades avyttrar aktier i Acne Studios

Creades har ingått avtal om försäljning av hela sitt innehav av aktier i Acne Studios Holding. Köpare är IDG Capital och I.T Group. Försäljningslikviden, inklusive utdelning samt med avdrag för transaktionskostnader, uppgår till SEK 372 mn. Efter denna transaktion kommer Creades inte att ha något ägande kvar i Acne Studios. Före transaktionen uppgår Creades innehav till 8,6 % av totala antalet aktier och röster.

”Creades har varit med på Acne Studios enastående tillväxtresa sedan 2006. Vi är djupt imponerade över hur bolagets grundare lyckats utveckla bolaget från ett lokalt jeansvarumärke till ett globalt lyxvarumärke. Genom försäljningen till IDG Capital och I.T Group får bolagets grundare, som kvarstår som bolagets majoritetsägare, nya relevanta partners för fortsatt global expansion” säger John Hedberg, vd för Creades

Köparen IDG Capital är en global private equity fond med stor erfarenhet av investeringar på den kinesiska marknaden. Den andre köparen I.T Group är noterad på Hongkongbörsen och en av Asiens ledande aktörer inom retail- och lyxsegmentet. Affären genomförs så snart köparna erhållit erforderliga tillstånd för transaktionens genomförande, dock senast sex månader från dagens datum. Transaktionen är inte av sådan art att den omfattas av offentliggörandeskyldighet för Creades enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

För ytterligare information, kontakta:

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 0706-292337

Stockholm den 23 december 2018

Creades AB (publ)

Ladda ner denna nyhet som PDF