Valberedningen i Lindab utesluter Creades styrelserepresentant

Lindabs valberedning – med Lindabs ordförande Kjell Nilsson, Fjärde AP-fonden och Lannebo Fonder – lämnar förslag till ny styrelse i Lindab utan representant från huvudägaren Creades

Creades uppgift är att skapa aktieägarvärde genom att vara en engagerad ägare. Sedan 2012 har Creades, med undantag för en period under 2013 och inledningen av 2014, varit den största ägaren i Lindab. Sedan 2012 har Creades också varit representerat i styrelsen och deltagit i valberedningsarbetet i bolaget.

Lindabs valberedning har idag offentliggjort sitt förslag på styrelse i Lindab inför den kommande årsstämman. Valberedningens förslag innebär att Creades VD Per Frankling ej föreslås till omval, trots att han förklarat sig stå till förfogande.

Valberedningen har bestått av ordföranden i Lindabs styrelse Kjell Nilsson, Per Colleen (Fjärde AP-fonden), Peter Rönström (Lannebo Fonder) samt Per Frankling, som reserverat sig mot valberedningens beslut.

”Creades har i valberedningen initierat en diskussion om möjligheten att förnya styrelsearbetet i Lindab. Vår utgångspunkt har varit att vi – i likhet med i övriga bolag där vi är största ägare – skulle tillsätta ordförandeposten, men vi har även föreslagit såväl andra kandidater som processer som skulle kunna identifiera kandidater som skulle accepteras av de större ägarna. Trots att  Creades därefter förklarat sig villigt att biträda ett förslag till årsstämman avseende omval av nuvarande styrelseordförande, har denna diskussion lett valberedningens majoritet till att lämna ett förslag till årsstämman, som innebär att den av Creades nominerade Per Frankling inte bereds plats i styrelsen. Det är särskilt beklagligt i ljuset av att Creades är bolagets störste aktieägare med cirka 10 procent av aktierna”, säger Per Frankling, Creades VD.

”Creades och dess föregångare har i exempel efter exempel, som Avanza, Haldex, Concentric, Transcom och andra situationer, visat att vårt agerande är helt fokuserat på aktieägarnas långsiktiga intresse. Vi hoppas att vi kommer att få möjlighet att visa samma sak i Lindab,” säger Sven Hagströmer, styrelseordförande i Creades.

Stockholm den 11 mars 2016
Creades AB (publ)

Frågor besvaras av Per Frankling, verkställande direktör, telefon 08 - 412 011 00.

Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 11 mars klockan 08.15.

Ladda ner denna nyhet som PDF