Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2012

Substansvärdet per 31 december uppgick till 132 kr per aktie, innebärande en ökning med 5 % sedan årsskiftet.

  • Substansvärdet har ökat med 5 % till 132 kr per aktie
  • 396 Mkr, 17 kr per aktie, har skiftats ut genom syntetiska aktieåterköp
  • Uppdelning av Creades enligt separat pressmeddelande, varför ingen kontantutdelning föreslås

Senaste rapporterade substansvärde per 30 november 2012 uppgick till 130 kr per aktie.

Bokslutskommunikén inklusive substansvärdets fördelning per 31 december 2012 finns i bifogad PDF.

Stockholm den 22 januari 2013

Stefan Charette

Verkställande direktör

Frågor besvaras av Stefan Charette, telefon 08 – 412 011 00.

Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 22 januari 2013, klockan 08:30.

Ladda ner denna nyhet som PDF