Försäljning av Tink slutförd

Den per juni 2021 annonserade affären inom vilken Visa förvärvar Tink är nu slutförd. Creades erhåller totalt SEK 773 mn, vilket är SEK 50 mn högre än det belopp som meddelades när affären annonserades, Ökningen beror i sin helhet på det ökade värdet av euron relativt kronan. En mindre del av beloppet kommer att utbetalas senare när garantiperioden löpt ut.


Creades första investering i Tink skedde i maj 2016, och affären har inneburit en avkastning om 19 gånger investerat kapital. Totalt inklusive tidigare avyttringar har Creades erhållit SEK 923 mn från investeringen i Tink.  Creades VD John Hedberg kommenterar:


”Vi är väldigt glada att få ha varit med om denna fantastiska resa. Tink har under ledning av Daniel Kjellén och Fredrik Hedberg utvecklats till ett av de mest intressanta Fintech-bolagen i hela Europa och Visas intresse för bolagets plattform förvånar inte. Vi tror att bolaget framgent kommer att vara en viktig del av Europas finansiella infrastruktur.”   

För ytterligare information, kontakta:
John Hedberg, VD, telefon 070-629 23 37
Stockholm den 10 mars 2022
Creades AB (publ)

 

Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm.

Ladda ner denna nyhet som PDF