Substansvärde per 2013-10-31

Substansvärdet per aktie(1) ökade med 34 procent mot index(2) 23 procent

Per 31 oktober 2013 uppgick Creades substansvärde till 172 kr per aktie. Substansvärdet per 31 december 2012 uppgick till 132 kr per aktie och per 30 september 2013 till 166 kr per aktie. Substansvärdets fördelning per 31 oktober finns i tabellen i bifogade PDF.

Stockholm den 5 november 2013

Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00.

Creades är listat på First North med Handelsbanken Capital Markets som Certified Adviser. Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 5 november 2013 klockan 08:30

(1) Justerat för inlösen och syntetiskt återköpta aktier

(2) Six Return Index

Ladda ner denna nyhet som PDF