Creades investerar i Kreditz

Creades har träffat avtal om att förvärva upp till drygt 12 procent av SaaS-bolaget Kreditz AB (”Kreditz” eller ”Bolaget”) för upp till SEK 54 mn i samband med en nyemission i bolaget. Transaktionen kommer att ske i tre delar, där den första sker nu, den andra är villkorad av Finansinspektionens godkännande av Creades som ägare av över 10 procent i bolaget då bolaget står under Finansinspektionens tillsyn, och den sista sker om vissa mål nås av bolaget under 2023. IKEAs investeringsbolag Ingka Investments kommer att investera i bolaget till samma belopp och villkor.

Kreditz grundades 2018 och har tillstånd från Finansinspektionen för Kontoinformationstjänster. Bolagets produkter bygger på Open Banking- & PSD2-teknologi. Kreditz hjälper bland annat banker och finansiella institutioner att analysera banktransaktionsdata genom automatiserad informationsinhämtning och analys. Detta ger en god överblick över potentiella kunders ekonomi, vilket minskar kreditrisker och risken för penningtvätt, och hjälper till att uppfylla krav på kundkännedom.

Bolaget växer snabbt och har idag över 80 kunder, förutom i de nordiska länderna även i Holland, Storbritannien, Tyskland, Polen och Österrike, och ska med hjälp av det nya kapitalet fortsätta etableringen på fler marknader under de närmaste åren.

Tidigare investerare inkluderar bland annat Salenia AB, Segulah Venture AB och Anna Storåkers som också är bolagets ordförande.

Creades VD John Hedberg kommenterar:

”Som tidig investerare i Tink, som bygger själva PSD2-infrastrukturen, ser vi tydligt hur Kreditz tar vid och levererar stora mervärden på toppen av detta i form av de färdiga produkter och lösningar som hjälper banker och finansiella institutioner att både effektivisera sin verksamhet och ta bättre kundbeslut.”

Creades har för avsikt att vara aktiva ägare i Kreditz genom deltagande i styrelsen.

Ladda ner denna nyhet som PDF