Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2016

Substansvärdet har minskat med 3 procent sedan årsskiftet

  • Substansvärdet har minskat med 3 procent. Six Return Index minskade 4 procent
  • Förvärv av 68,5 procent av Röhnisch och investering i Tink
  • VD Per Frankling har meddelat styrelsen att han lämnar Creades för ny tjänst

Delårsrapporten inklusive substansvärdets fördelning per 30 juni 2016 finns i bifogad PDF.

Stockholm den 14 juli 2016

Per Frankling, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00.

Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm.
Denna information är sådan information som Creades AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.  Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2016, klockan 08:30 CET. 

Ladda ner denna nyhet som PDF