Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2021

Utfallet för Creades avkastning på substansvärdet blev +16 procent för första kvartalet 2021

  • Avkastning på substansvärdet för perioden uppgick till +16 (-7) procent. OMXSGI avkastade under samma period +14 (-18) procent

  • Resultat i kronor per aktie uppgick till 100,28 (-27,02) för perioden
  • Styrelsen har föreslagit att årsstämman beslutar om att antalet aktier i bolaget ökas genom att varje aktie, oavsett serie, delas upp på tio aktier (s.k. split)
  • Händelse efter balansdagen: I april har Creades förvärvat 12% av PriceRunner Group AB, Nordens största shoppingjämförelsetjänst
 

Delårsrapporten inklusive substansvärdets fördelning per 31 mars 2021 finns i bifogad PDF.
 

Stockholm den 14 april 2021

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 070-629 2337.

 

Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm.

Denna information är sådan information som Creades AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 april 2021, klockan 08:30 CET.  

Ladda ner denna nyhet som PDF