Delårsrapport Creades AB

1 januari – 31 mars 2023

  • Avkastning på substansvärdet för hela perioden uppgick till +6 (-17) procent. OMXSGI avkastade under samma period +9 (-14) procent
  • Resultat i kronor per aktie för perioden uppgick till +3,65 (-15,96)
  • Avtal har ingåtts om försäljning av innehaven i Bright Sunday och Hedvig. Totalt kommer Creades tillföras SEK 76 mn när transaktionerna genomförts vilket beräknas ske senast under årets tredje kvartal

Delårsrapporten inklusive substansvärdets fördelning per 31 mars 2023 finns i bifogad PDF.

Stockholm den 17 april 2023

Ladda ner denna nyhet som PDF