Substansvärde per 2019-02-28

Creades avkastning på substansvärdet uppgår för perioden till 5 %. Six Return Index ökade 12 % under samma period

Creades substansvärde uppgick till 312 kr per aktie per den 28 februari 2019. Substansvärdet den 31 januari 2019 uppgick till 302 kronor per aktie.

Substansvärdets fördelning per 28 februari 2019 framgår av tabellen i bifogade PDF.


Stockholm den 5 mars 2019

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00.


Informationen lämnades för publicering den 5 mars 2019, kl. 08.30.

Ladda ner denna nyhet som PDF