Substansvärde per 2020-04-30

Creades avkastning på substansvärdet, efter justering för återinvesterad utdelning, för perioden januari till och med april 2020 uppgår till +9 %. OMXSGI avkastade -11 % under samma period

Creades substansvärde per den 30 april 2020 uppgick till 377 kr per aktie efter beslutad utdelning om 24,50 kr per aktie. Den 31 december 2019 uppgick substansvärdet till 370 kronor per aktie.

Substansvärdets fördelning per 30 april 2020 framgår av tabellen i bifogade PDF.

Stockholm den 6 maj 2020

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00 eller 070 – 629 23 37.

Informationen lämnades för publicering den 6 maj 2020, kl. 08.30.

Ladda ner denna nyhet som PDF