Kalendarium

Händelse Datum
Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport 1 januari - 30 september 2022 2022-10-13
Bokslutskommuniké 2022 2023-01-26

Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskifte den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller bokslutskommuniké lämnas enligt ovan. 

 

Alla rapporter offentliggörs 08:30 CET.