Kalendarium

Händelse Datum
Kommande rapporttillfällen
Årsredovisning 2022 vecka 12
Årstämma 2023 2023-04-17
Delårsrapport januari - mars 2023-04-17
Delårsrapport januari - juni 2023 2023-07-14
Delårsrapport januari - september 2023 2023-10-12

Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskifte den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller bokslutskommuniké lämnas enligt ovan. Substansvärdet avseende juli 2023 redovisades den 15 augusti 2023. Alla rapporter offentliggörs klockan 08:30 CET.