Kalendarium

Händelse Datum
Kommande rapporttillfällen
Bokslutskommuniké 2023 2024-01-25
Årsredovisning 2023 vecka 11 2024
Årstämma 2024 2024-04-10
Delårsrapport januari - mars 2024 2024-04-10
Delårsrapport januari - juni 2024 2024-07-12
Delårsrapport januari - september 2024 2024-10-11

Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskifte den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller bokslutskommuniké lämnas enligt ovan. Substansvärdet avseende juli 2023 redovisades den 15 augusti 2024. Alla rapporter offentliggörs klockan 08:30 CET.