Kalendarium

Händelse Datum
Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport januari - september 2024 2024-10-11
Bokslutskommuniké 2024 2025-01-23

Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskifte den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller bokslutskommuniké lämnas enligt ovan. Substansvärdet avseende juli 2024 redovisades den 15 augusti 2024. Alla rapporter offentliggörs klockan 08:30 CET.