Kalendarium

Händelse Datum
Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport januari - september 2021 2021-10-13
Bokslutskommuniké 2021 2022-01-27
Kommande stämmor

Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskifte den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller bokslutskommuniké lämnas. Substansvärde för juli redovisas i mitten av augusti (16 augusti 2021).

 

Alla rapporter offentliggörs 08:30 CET.