Kalendarium

Händelse Datum
Kommande rapporttillfällen
Bokslutskommuniké 2021 2022-01-27
Årsredovisning 2021 v. 10 2022
Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2022 2022-04-07
Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2022 2022-07-14
Delårsrapport 1 januari - 30 september 2022 2022-10-13
Kommande stämmor
Årsstämma 2022, Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm 2022-04-07, kl. 16.00

Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskifte den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller bokslutskommuniké lämnas. Substansvärde för juli redovisas i mitten av augusti (15 augusti 2022).

 

Alla rapporter offentliggörs 08:30 CET.