John Hedberg ny VD för Creades

Creades styrelse har beslutat att utse John Hedberg till ny VD. John Hedberg är för närvarande Partner på Nordic Capital. John Hedberg tillträder som VD senast den 1 november 2016

John Hedberg, född 1972, kommer närmast från NC Advisory AB, rådgivare till Nordic Capitals Fonder, där han som en del i partnergruppen lett arbetet med investeringar med fokus på Media/Telekom och Industriella Tjänster. Under sin tid på Nordic Capital har han arbetat bland annat med investeringarna i Ellos, Saferoad och Quant och är även styrelseledamot i dessa bolag. John Hedberg är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har tidigare arbetat på McKinsey&Co samt i olika linjebefattningar på Bonnier och Relacom.

”Johns erfarenhet av såväl investeringar som operativt ledningsarbete i flera olika branscher samt hans kunnighet i att utveckla företag framgångsrikt gör honom väl lämpad att leda Creades framgent.” säger Sven Hagströmer, styrelseordförande i Creades.

”Creades kombinerar det stora företagets professionalism med det lilla företagets flexibilitet och snabbhet - En modell som levererat mycket god avkastning historiskt.  Jag ser fram emot att få bidra till bolagets fortsatta utveckling tillsammans med teamet, Sven och den övriga styrelsen." säger John Hedberg

Per Frankling kommer att lämna posten som VD i Creades 31 augusti 2016 och styrelsen har utsett Erik Törnberg till tillförordnad VD från 1 september 2016 till dess John Hedberg tillträder som VD senast den 1 november 2016. Erik Törnberg är idag investeringsansvarig på Creades. Per Frankling har meddelat att han även ämnar lämna styrelsen för Creades i samband med att han lämnar posten som Creades VD.


För ytterligare information, kontakta:

Sven Hagströmer, styrelseordförande, telefon 070 72 88 192

John Hedberg, telefon 070 629 23 37

Stockholm den 22 augusti 2016
Creades AB (publ)


Denna information är sådan information som Creades AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom styrelseordförande Sven Hagströmers försorg, för offentliggörande den 22 augusti, kl 08.15.

Ladda ner denna nyhet som PDF