Årsredovisningen 2013 finns nu kompletterad med en verksamhetsöversikt

”Årsredovisning 2013 och verksamhetsöversikt” finns nu att läsa på www.creades.se

Creades samtliga noterade portföljbolag har nu publicerat respektive bokslutskommunikéer för 2013. Creades kan därmed komplettera årsredovisningen som publicerades den 10 februari 2014 med en verksamhetsöversikt som inkluderar VD-ord, ordförandeord, presentation av portföljbolagen m.m.

Tryckt version av ”Årsredovisning 2013 och verksamhetsöversikt” kommer att distribueras under vecka 9 till de som anmält sig för fysiska utskick. Anmälan för fysiska utskick kan göras till info@creades.se eller 08 - 412 011 00.

För ytterligare information, kontakta:

Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 - 412 011 00

Stockholm den 18 februari 2014

Creades AB (publ)

Ladda ner denna nyhet som PDF