Delårsrapport 1 januari – 30 september 2014

Substansvärdet har ökat med 11 procent sedan årsskiftet.

  • Substansvärdet har ökat med 11 %, Six Return Index steg med 9 %
  • Tillträdesdag för Per Frankling, ny VD, är 1 januari 2015

Delårsrapporten inklusive substansvärdets fördelning per 30 september 2014 finns i bifogad PDF.

Stockholm den 14 oktober 2014

Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00.

Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm. Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 14 oktober 2014, klockan 08:30.

Ladda ner denna nyhet som PDF