Creades bolagsbeskrivning offentliggjord

Creades AB (publ) (”Creades”) har godkänts för listning på NASDAQ OMX First North, med första dag för handel den 22 februari 2012. En bolagsbeskrivning har upprättats i samband med listningen och finns tillgänglig på Creades webbplats www.creades.se.

Den 14 februari 2012 avslutades handeln på NASDAQ OMX med Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”) inlösenaktier. Varje inlösenaktie kommer automatiskt att omvandlas till en aktie i Creades omkring den 21 februari 2012. Creades-aktien kommer att handlas under kortnamnet CRED A och med ISIN-koden SE0004390516.

Creades har utsett Handelsbanken Capital Markets till Certified Adviser. Handelsbanken Capital Markets har även agerat finansiell rådgivare i samband med listningen på First North.

Creades publicerar idag sin årsredovisning för 2011 samt delårsrapport för perioden 1 till 19 januari 2012 som även finns tillgängliga på Creades webbplats.

Stockholm den 15 februari 2012

Stefan Charette

Verkställande direktör Creades AB (publ)

Ladda ner denna nyhet som PDF