Styrelsen i Usports AB har på egen begäran beslutat att ansöka om konkurs

Creades portföljbolag Usports har beslutat att ansöka om konkurs. För Creades innebär detta en nedskrivning om 22 Mkr, motsvarande knappt 1 kr per aktie i Creades

”Creades affärsidé inbegriper att stödja entreprenörsledda bolag. Detta är tidvis förenat med stor risk, särskilt i de tidiga faserna, men att vara med till att bygga nya konkurrenskraftiga företag kan ge god avkastning som i fallen med bland annat Avanza, Acne och Klarna. 

Creades och entreprenörerna har arbetat intensivt operativt, strukturellt och finansiellt i Usports. Marknaden som Usports verkar på har förändrats avsevärt sedan det ursprungliga beslutet att investera i bolaget fattades, och bolaget har drabbats av vissa barnsjukdomar, vilket medfört att andra finansieringsvägar än eget kapital har försvårats. Arbetet med att finna alternativ finansiering för bolaget tedde sig till igår sannolik. I slutändan kom vi dessvärre inte hela vägen fram. Tyvärr blir följden av detta att investeringar av ytterligare kapital i bolaget inte har tillräckligt bra avkastningspotential för Creades aktieägare.” säger Creades verkställande direktör Stefan Charette.

För ytterligare information, kontakta:

Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 - 412 011 00

Stockholm den 8 mars 2013

Creades AB (publ)

Creades är listat på First North med Handelsbanken Capital Markets som Certified Adviser.

Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen

i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 8 mars klockan 11:55.

Ladda ner denna nyhet som PDF