Årsredovisning 2013 offentliggjord

Creades årsredovisning 2013 finns nu att läsa på www.creades.se

Den tryckta årsredovisningen med verksamhetsöversikt [1], kommer att distribueras under vecka 9 till de som anmält sig för fysiska utskick. Anmälan för fysiska utskick kan göras till info@creades.se eller 08 - 412 011 00.

Årsstämman äger rum måndagen den 3 mars 2014 kl 15.00 i Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. Stämmohandlingar finns på www.creades.se.

För ytterligare information, kontakta:

Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 - 412 011 00

Stockholm den 10 februari 2014

Creades AB (publ)


Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 10 februari 2014 kl 15:30.


[1] Verksamhetsöversikten innehåller bl.a. VD-ord, ordförande-ord samt presentation av portföljbolagen. Eftersom inte alla portföljbolagen per dagens datum har publicerat respektive bokslutskommunikéer kommer verksamhetsöversikten, som normalt brukar publiceras tillsammans med årsredovisningen, publiceras den 18 februari 2014. 

Ladda ner denna nyhet som PDF