Creades substansvärde 1 januari – 30 april 2024

Creades avkastning på substansvärdet för perioden 1 januari till 30 april 2024 uppgår till +3%. OMXSGI avkastade +8 % under samma period.

Creades substansvärde per 30 april uppgår till 69 kronor per aktie. Premien i förhållande till börskursen är +2 %. Den 31 december 2023 uppgick substansvärdet till 68 kronor per aktie.

Substansvärdets fördelning per 30 april 2024 framgår av tabellen i bifogade PDF.

Ladda ner denna nyhet som PDF