Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2017

Substansvärdet har sedan årsskiftet ökat med 12 procent

  • Substansvärdet har ökat med 12 procent. Six Return Index ökade under samma period med 11 procent
  • Förvärv av 4,7 % av Apotea för 121 Mkr
  • Utdelning till aktieägarna har lämnats med 175 Mkr

Delårsrapporten inklusive substansvärdets fördelning per 30 juni 2017 finns i bifogad PDF.

Stockholm den 14 juli 2017

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00.

Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm.
Denna information är sådan information som Creades AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.  Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2017, klockan 08:30 CET.

Ladda ner denna nyhet som PDF