Omvärdering av Creades innehav i Instabox

Med anledning av en transaktion i Instabox omvärderas Creades innehav i bolaget till ett värde om SEK 843 mn. I den senast publicerade substansvärdesrapporten per 30 november 2021 uppgick motsvarande värde till SEK 396 mn.


Den nya värderingen av Creades innehav i Instabox inkluderar värdet av de aktier som Creades kommer erhålla i samband med att Creades andel av ett tidigare konvertibellån till Instabox konverteras till aktier. Denna konvertering kommer ske i samband med att transaktionen slutförs vilket förväntas äga rum under första kvartalet 2022.


Genom konverteringen av konvertibellånet kommer Creades erhålla ytterligare 3,475,399 aktier, medförande att Creades totalt kommer äga 49,560,924 aktier i Instabox.

För ytterligare information, kontakta:
John Hedberg, VD, telefon 0706-292337

Stockholm den 2 januari, 2022
Creades AB (publ)

Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm.
Denna information är sådan information som Creades AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 januari 2022, klockan 15.30  CET.

Ladda ner denna nyhet som PDF