Delårsrapport 1 januari – 31 december 2018

Avkastning på substansvärdet med 14 procent

  • Avkastning på substansvärdet uppgick till +14 (+10) procent. Six Return Index ändrades under samma period med -4 (+9) procent
  • Resultat kr per aktie uppgick till 42,51 (29,46)
  • Utdelning föreslås med 14,00 (14,00) kr per aktie
  • Creades redovisas som Investmentföretag enligt IFRS 10 från och med fjärde kvartalet 2018 och värderar därmed även bokfört värde på innehav i dotterbolag till verkligt värde

Delårsrapport inklusive substansvärdets fördelning per 31 december 2018 finns i bifogad PDF.

Stockholm den 30 januari 2019

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 070-629 2337.

Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm.
Denna information är sådan information som Creades AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.  Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 januari 2019, klockan 08:30 CET.   

Ladda ner denna nyhet som PDF