Seafire

Seafire förvärvar och utvecklar mindre bolag inom industri och infrastruktur

Seafire är en företagsgrupp med affärssegmenten Industrial components och Products som förvärvar och utvecklar bolag i Sverige. Bolaget grundades 2016 och fokuserar på att förvärva lönsamma bolag med utvecklingspotential. Fokus är på B2B-bolag inom industri och infrastruktur och med hållbarhet som viktigt investeringskriterium. Seafire är en koncern med 12 bolag och omsättning på omkring 1 miljard kronor proforma.

Besök Seafires hemsida 

Creades innehav i Seafire
Creades ägarandel 18,95%
Värde i Creades (andel av Creades substansvärde) 31 maj 2024: 50 mkr ( <1%)
Utveckling 2023, mkr1 Omsättning: 1 000 EBITA: 72
  1. 1 Justerad EBITA

Creades gjorde sin första investering i Seafire april 2021 och har sedan dess successivt ökat ägandet. Bolaget har haft en tuff period senaste två åren på grund av en kombination av makroekonomisk motvind för vissa av innehaven och pressad lönsamhet från investeringar i strukturkapital och säljresurser i dotterbolagen vilket ännu inte givit full och önskad effekt. Därtill har många av bolagets förvärv senaste två åren tappat mycket i lönsamhet från förvärvstillfällena, delvis som resultat av en svagare konjunktur men framför allt på grund av en för dålig due diligence-process i flera fall. Den svaga utvecklingen på senare tid till trots, anser vi att bolaget i grunden har en god position med fina och nischade innehav. Över tid ser vi förutsättningar till fortsatt organisk tillväxt, marginalförbättringar och starkt kassaflöde.

Viktiga händelser 2023

  • Seafire slutför förvärvet av Borö Pannan AB i februari 2023
  • Dotterbolaget Linguacom ansöker om konkurs i juni efter ett bedrägeri
  • Creades tar plats i Seafires styrelse via en extrastämma i november
  • VD Johan Bennarsten sägs upp i december och process för att hitta ny VD inleds