Seafire

Seafire förvärvar och utvecklar mindre bolag inom industri och infrastruktur

Seafire är en företagsgrupp med affärssegmenten Industrial components och Products som förvärvar och utvecklar bolag i Sverige. Bolaget grundades 2016 och fokuserar på att förvärva lönsamma bolag med utvecklingspotential. Fokus är på B2B-bolag inom industri och infrastruktur och med hållbarhet som viktigt investeringskriterium. Seafire är en koncern med 12 bolag och omsättning på omkring 1 miljard kronor proforma.

Besök Seafires hemsida 

Creades innehav i Seafire
Creades ägarandel 18,95%
Värde i Creades (andel av Creades substansvärde) 31 december 2023: 61 mkr (1 %)

Creades gjorde sin första investering i Seafire april 2021 och har sedan dess successivt ökat ägandet. Bolaget har haft en tuff period senaste året på grund av en kombination av makroekonomisk motvind för vissa av innehaven samt negativa post-covid-effekter i några dotterbolag. Bolagets marginal har även pressats av investeringar i strukturkapital och säljresurser i dotterbolagen vilket ännu inte givit full och önskad effekt. Den svaga utvecklingen på senare tid till trots, anser vi att bolaget i grunden har en god position med fina och nischade innehav. Över tid ser vi förutsättningar till fortsatt organisk tillväxt, marginalförbättringar och starkt kassaflöde.