Förvärv av aktier i C.A.G Group

Creades förvärvade den 15 april 2019, via kapitalförsäkring, 496 000 aktier i C.A.G Group, motsvarande 7,6 procent av kapitalet och rösterna. C.A.G är noterat på Nasdaq First North Premier.

C.A.G är ett förvärvande IT-konsultbolag med tio dotterbolag och med huvudkontor i Stockholm. Bolaget erbjuder specialist- och verksamhetskonsulting med fokus på IT-management, systemutveckling, drift och förvaltning samt utbildning.

För ytterligare information, kontakta:
John Hedberg, VD, telefon 070 629 2337

Stockholm den 16 april 2019
Creades AB (publ)

Informationen lämnades för publicering den 16 april 2019, kl 09.30.

Ladda ner denna nyhet som PDF