Substansvärde per 2018-08-31

Koncernens avkastning på substansvärdet för perioden uppgår till 11 %, inklusive återinvesterad utdelning. Six Return Index ökade 11 % under samma period

Creades substansvärde uppgick till 290 kr per aktie per den 31 augusti 2018. Substansvärdet den 31 december 2017 uppgick till 272 kronor per aktie.

Substansvärdets fördelning per 31 augusti 2018 framgår av tabellen i bifogade PDF.

Stockholm den 5 september 2018

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00.

Informationen lämnades för publicering den 5 september 2018 kl. 08.30.

Ladda ner denna nyhet som PDF