Årsredovisningen 2019 offentliggjord

Creades årsredovisning 2019 finns nu att läsa på (http://www.creades.se) Creades hemsida

Creades årsredovisning finns att läsa på följande länk:

http://www.creades.se/investerare/finansiella-rapporter-etc/

Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras under vecka 12 till de som anmält sig för fysiskt utskick. Anmälan för fysiska utskick kan göras till info@creades.se eller 08-412 011 00.

Årsstämman äger rum tisdagen den 21 april, klockan 16.00 i Finlandshusets Konferens, Snickarbacken 4, Stockholm. Kallelsen kommer att offentliggöras på bolagets hemsida senast fyra veckor innan årsstämman.

För ytterligare information, kontakta: John Hedberg, verkställande direktör, telefon 08-412 011 00

 

Stockholm den 11 mars 2020
Creades AB (publ)

Denna information är sådan information som Creades AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 mars 2020, klockan 10:00.

Ladda ner denna nyhet som PDF