Creades utser Åsa Robertson till ny CFO

Åsa Robertson har utsetts till ny CFO för Creades. Åsa är auktoriserad revisor och kommer närmast från PwC där hon i egenskap av auktoriserad revisor arbetat med inriktning mot finansiella bolag i såväl noterad som onoterad miljö.

Hon efterträder Christina Hilmersson som har meddelat att hon har för avsikt att lämna Creades vid halvårsskiftet för att gå i pension.

”Det har varit 12 mycket spännande och roliga år på Creades och jag är glad att jag fått vara med på bolagets resa från starten 2012 till det mycket fina bolag det är i dag. Jag har sedan länge haft planen att efter fyllda 60 år inte längre arbeta operativt. Jag ser nu fram emot att få spendera mer tid med familjen eventuellt kombinerat med uppdrag där jag kan använda min erfarenhet från tiden som CFO på Creades.” säger Christina Hilmersson.

”Vi är väldigt tacksamma för Christinas mångåriga bidrag till Creades och önskar henne all lycka framgent. På samma gång är vi glada över att få välkomna Åsa som ny CFO och är övertygade om att hon tack vare sin bakgrund och gedigna erfarenhet kommer att bli ett starkt bidrag i Creades fortsatta utveckling:” säger Creades vd John Hedberg

Åsa Robertson tillträder sin nya tjänst senast den 1 juli 2024 och kommer då ingå i Creades ledningsgrupp.

För ytterligare information, kontakta:

John Hedberg, VD, telefon 070-629 23 37

Stockholm den 22 december 2023

Creades AB (publ)

Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm. Denna information lämnas i enlighet med Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Ladda ner denna nyhet som PDF