Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2015

Substansvärdet har ökat med 12 procent sedan årsskiftet

  • Substansvärdet har ökat med 12 procent. Six Return Index steg 10 procent
  • Den 1 april förvärvade Creades majoriteten i Inet
  • Av stämman beslutat inlösenerbjudande slutfördes i juni

Delårsrapporten inklusive substansvärdets fördelning per 30 juni 2015 finns i bifogad PDF.
Stockholm den 14 juli 2015

Per Frankling, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00.

Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm. Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 14 juli 2015, klockan 08:30.

Ladda ner denna nyhet som PDF