Faktasammanställning i anledning av särskild granskning publicerad på Creades hemsida

Pan Capital har mot bakgrund av den faktainsamling som Creades lämnat funnit att de syften som den särskilda granskningen avsågs fylla redan är tillgodosedda. Pan Capital kommer därför att verka för att den särskilda granskningen avbryts.

Som angavs i pressmeddelandet den 22 januari 2013 om förslaget om en uppdelning av Creades, har Pan Capital försetts med full information i de avseenden som avsågs i Pan Capitals tidigare förslag om s.k. särskild granskning och har därmed funnit att de syften som den särskilda granskningen avsågs fylla därmed är tillgodosedda och att det därför inte finns skäl att låta genomföra granskningen, som skulle ta Creades resurser i anspråk och medföra kostnader på ett sätt som inte skulle ligga i Creades eller aktieägarnas intresse. Informationen har nu sammanställts och ett brev distribueras i dagarna till Creades aktieägare samt finns tillgängligt på www.creades.se.

Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 - 412 011 00

Stockholm den 20 februari 2013

Creades AB (publ)

Styrelsen

Creades är listat på First North med Handelsbanken Capital Markets som Certified Adviser.

Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen

i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 20 februari klockan 10:30.

Ladda ner denna nyhet som PDF