Delårsrapport Creades AB

1 januari – 30 juni 2022

Utfallet av avkastningen på substansvärdet blev - 33 procent för första halvåret 2022.
  • Avkastning på substansvärdet för hela perioden uppgick till -33 (+23) procent. OMXSGI avkastade under samma period -28 (+22) procent
  • För kvartalet uppgick avkastningen på substansvärdet till -19 (+7) procent OMXSGI avkastade för kvartalet -16 (+7) procent
  • Resultat i kronor per aktie för perioden uppgick till – 31,15 (13,77) för kvartalet -15,19 (3,83)
  • Den tidigare offentliggjorda försäljningen av innehavet i Pricerunner slutfördes i april där Creades som en del av ersättningen erhöll aktier i Klarna
  • I maj avtalades om investeringar i Stabelo där del ett genomförts under kvartalet.
  • I juni förvärvades 7 procent av Mentimeter för SEK 175 mn
  • I juni förvärvades 35 procent av Findity för SEK 102 mn

Delårsrapporten inklusive substansvärdets fördelning per 30 juni 2022 finns i bifogad PDF.

Stockholm den 14 juli 2022

Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm.

Ladda ner denna nyhet som PDF