Substansvärde per 2015-11-30

Substansvärdet per aktie har ökat med 20 procent, Six Return Index ökade med 15 procent

Per 30 november 2015 uppgick Creades substansvärde till 237 kr per aktie. Substansvärdet per aktie 31 december 2014 uppgick till 200 kr och per 31 oktober till 225 kr. Substansvärdets fördelning per 30 november 2015 framgår av tabellen i bifogade PDF.

Stockholm den 3 december 2015

Per Frankling, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00.

Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm. Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 3 december 2015, klockan 08:30.

Ladda ner denna nyhet som PDF