Substansvärde per 2017-05-31

Koncernens substansvärde ökade under perioden med 10 % justerat för utdelning. Six Return Index ökade under samma period med 13 %

Creades substansvärde uppgick till 274 kr per aktie per den 31 maj 2017. Substansvärdet den 31 december 2016 uppgick till 261 kronor per aktie.

Substansvärdets fördelning per 31 maj 2017 framgår av tabellen i bifogade PDF.

Stockholm den 5 juni 2017

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00.

Informationen lämnades för publicering den 5 juni 2017, kl. 08.30.

Ladda ner denna nyhet som PDF