Aktieägare

Nedan presenteras ägarbilden per 2022-06-30

Creades har ca 8 000 aktieägare. Nedan är listan på de 10 största per 2022-06-30. Den 21 maj 2021 har en extrastämma beslutat om en riktad nyemission om 11 111 111 A-aktier. Emissionen registrerades den 1 juni 2021.

Tabellen avses uppdateras varje kvartal eller i samband med större kända förändringar.

Creades har numera totalt 135 762 391 aktier, varav 93 103 641 A-aktier (en röst per aktie) och 42 658 750 B-aktier (1/10 röst per aktie), med totalt 97 369 516 röster.

Ägare Antal aktier Andel av aktier, % Andel av röster, %
Sven Hagströmer via bolag 1 82 633 030 60,9 45,4
Handelsbanken Fonder 3 592 456 2,7 3,7
Spiltan Fonder 3 092 710 2,3 3,2
AMF Pension & Fonder 2 820 000 2,1 2,9
Avanza Pension 2 434 125 1,8 2,5
PriorNilsson Fonder 1 622 408 1,2 1,7
SEB Fonder 816 261 ,6 ,8
Dan Sten Olsson med familj och stiftelse 666 667 ,5 ,7
Erik Nielsen genom bolag 666 666 ,5 ,7
Jan Röring 615 500 ,5 ,6
Övriga 36 802 568 27,1 37,8
Totalt 135 762 391 100,0 100,0
  1. 1 Biovestor AB äger 37 488 290 A-aktier och 42 658 750 B-aktier. Carnegie särskilda pensionsstiftelse II äger 2 485 990 A-aktier.

Ovan siffror hämtades från Modular Finance Holdings 2022-03-31