Aktieägare

Nedan presenteras ägarbilden per 2023-09-30

Creades har ca 40 000 aktieägare. Nedan är listan på de, enligt bolagets kännedom 10 största ägare per 2023-06-30.

Tabellen avses uppdateras varje kvartal eller i samband med större kända förändringar.

Creades har numera totalt 135 762 391 aktier, varav 93 103 641 A-aktier (en röst per aktie) och 42 658 750 B-aktier (1/10 röst per aktie), med totalt 97 369 516 röster.

Ägare Antal aktier Andel av aktier, % Andel av röster, %
Sven Hagströmer via bolag 1 82 633 032 61 45
Handelsbanken Fonder 3 351 100 2 3
Spiltan Fonder 3 092 710 2 3
Försäkringsbolaget Avanza Pension 2 854 866 2 3
AMF Pension & Fonder 1 786 800 1 2
PriorNilsson Idea 1 464 047 1 2
State Street Bank and Trust 1 049 858 1 1
Nordnet pensionsförsäkringar 725 301 1 1
Jan Röring 615 500 1
SEB Sverige Indexfond 539 977 1
Övriga 37 661 002 28 39
Totalt 135 774 193 100 100
  1. 1 Biovestor AB äger 37 488 260 A-aktier och 42 658 750 B-aktier. Carnegie särskilda pensionsstiftelse II äger 2 921 369 A-aktier.