Aktieägare

Nedan presenteras ägarbilden per 2021-09-30

Creades har ca 8 000 aktieägare. Nedan är listan på de 10 största per 2021-09-30. Den 21 maj 2021 har en extrastämma beslutat om en riktad nyemission om 11 111 111 A-aktier. Emissionen registrerades den 1 juni.

Tabellen avses uppdateras varje kvartal eller i samband med större kända förändringar.

Creades har numera totalt 135 762 391 aktier, varav 93 103 641 A-aktier (en röst per aktie) och 42 658 750 B-aktier (1/10 röst per aktie), med totalt 97 369 516 röster.

Ägare Antal aktier Andel av aktier, % Andel av röster, %
Sven Hagströmer via bolag 1 82 633 030 60,9 45,4
AMF Pension & Fonder 4 500 000 3,3 4,6
Spiltan Aktiefond Invest 3 092 710 2,3 3,2
Handelsbanken Fonder 2 933 309 2,2 3,1
Avanza Pension 1 997 277 1,5 2,0
PriorNilsson Fonder 1 688 415 1,2 1,7
SEB Fonder 809 595 ,6 ,8
Dan Sten Olsson med familj och stiftelse 666 667 ,5 ,7
Erik Nielsen genom bolag 666 666 ,5 ,7
Jan Röring 615 500 ,5 ,6
Övriga 36 159 222 26,5 37,2
Totalt 135 762 391 100,0 100,0
  1. 1 Biovestor AB äger 37 488 290 A-aktier och 42 658 750 B-aktier. Carnegie särskilda pensionsstiftelse II äger 2 485 990 A-aktier.

Ovan siffror hämtades från Modular Finance Holdings 2021-10-20