Substansvärde per 2013-01-31

Substansvärdet ökade med 8 procent till 142 kr per aktie.

Per 31 januari 2013, uppgick Creades substansvärde till 142 kr per aktie. Detta innebär en ökning med 8 procent[1] sedan årsskiftet, då substansvärdet uppgick till 132 kr per aktie.

Substansvärdets fördelning finns i tabellen i bifogad PDF.

Stockholm den 5 februari 2013

Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00.

Creades är listat på First North med Handelsbanken Capital Markets som Certified Adviser.Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 5 februari klockan 08:30.


[1] Beräknat som om de syntetiskt återköpta aktierna vore inlösta, dvs. 23 470 297 aktier.

Ladda ner denna nyhet som PDF