Pricerunner

Sveriges största shoppingjämförelsesite

Pricerunner är en ledande europeisk shoppingjämförelsesite med verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och UK. Affärsmodellens kärna är att samla en betydande mängd strukturerad produktdata så som pris, storlek, lagersaldo samt betalningsalternativ men även annat innehåll så som tester och kundrecensioner för produkter från en större mängd e-handlare. Med hjälp av denna data skapar bolaget värde för konsumenter som önskar information och stöd vid val av produkt och e-handlare för ett specifikt köp. Bolaget har idag strukturerad produktdata för över 3 miljoner unika produkter som säljs via 20 700 e-handlare.

Creades hade inför förvärvet i april 2021 följt Pricerunner under en längre tid och var för några år sedan förhållandevis långt gångna i en process att investera i bolaget men avstod då. Sedan dess har dock bolaget tagit betydande utvecklingssteg och bland annat bytt ut den tidigare föråldrade teknikplattformen och därtill etablerat en marknadsledande position.

Pricerunner har även tydligt stärkt sin position på den svenska marknaden avseende kundpreferens och varumärkeskännedom. Mot den bakgrunden beslöt vi att investera i bolaget så sent som i april 2021 och såg fram emot att vara med och bidra till bolagets framtida utveckling. I slutet av året ingick Klarna ett avtal om att förvärva samtliga aktier i Pricerunner vilket å ena sidan medförde att investeringen i Pricerunner blev ovanligt kortvarig för att vara en Creades- investering, men å andra sidan resulterade i att Pricerunner blev en av de bästa investeringarna i Creades historia. Vi är imponerade över hur Pricerunners ledning under de senaste åren transformerat bolaget till att bli en shoppingjämförelsesite i absolut världsklass. Den transaktion som nu genomförs med Klarna innebär att två globalt ledande svenska entreprenörsföretag kombineras vilket skapar betydande möjligheter för ytterligare accelererad gemensam utveckling.