Substansvärde per 2018-02-28

Koncernens avkastning på substansvärdet uppgår till 13 % hittills i år. Six Return Index ökade under samma period med 1 %

Creades substansvärde uppgick till 308 kr per aktie per den 28 februari 2018. Substansvärdet den 31 december 2017 uppgick till 272 kronor per aktie.

Substansvärdets fördelning per 28 februari 2018 framgår av tabellen i bifogade PDF.

Stockholm den 5 mars 2018

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00.

Informationen lämnades för publicering den 5 mars 2018 kl. 08.30.

Ladda ner denna nyhet som PDF