Creades substansvärde 1 januari – 31 augusti 2023

Creades avkastning på substansvärdet för perioden 1 januari till 31 augusti 2023 uppgår till +1%. OMXSGI avkastade +6 % under samma period.

Creades substansvärde per 31 augusti uppgår till 65 kronor per aktie. Premien i förhållande till börskursen är +8 %. Den 31 december 2022 uppgick substansvärdet till 65 kronor per aktie.

Substansvärdets fördelning per 31 augusti 2023 framgår av tabellen i bifogade PDF.

Stockholm den 5 september 2023

Ladda ner denna nyhet som PDF