Creades ägande i Seafire flyttas från indirekt ägande genom kapitalförsäkring till direkt ägande

Creades äger 8 118 751 aktier i Seafire, motsvarande 18,95 procent av kapitalet och rösterna per 25 oktober 2023.

Detta innehav har tidigare ägts via Creades kapitalförsäkring. Kapitalförsäkringen används för mindre placeringar, placeringar under uppbyggnad samt placeringar där Creades inte ingår i bolagets styrelse. Innehavet i Seafire är en större placering där Creades nu har för avsikt att ta en mer aktiv roll genom att ta plats i styrelsen, varför ägandet i Seafire flyttats ur kapitalförsäkringen till ett direkt ägande.

Seafire är en företagsgrupp med affärssegmenten Industrial components och Products som förvärvar och utvecklar bolag i Sverige. Bolaget grundades 2016 och fokuserar på att förvärva lönsamma bolag med utvecklingspotential. Seafire är en koncern med 13 bolag och omsättning på omkring 1 miljard kronor proforma.

Ladda ner denna nyhet som PDF