Creades substansvärde 1 januari – 31 oktober 2023

Creades avkastning på substansvärdet för perioden 1 januari till 31 oktober 2023 uppgår till -9%. OMXSGI avkastade +1 % under samma period.

Creades substansvärde per 31 oktober uppgår till 59 kronor per aktie. Premien i förhållande till börskursen är +1 %. Den 31 december 2022 uppgick substansvärdet till 65 kronor per aktie.

Substansvärdets fördelning per 31 oktober 2023 framgår av tabellen i bifogade PDF

Ladda ner denna nyhet som PDF