2019

 • Avyttring av aktier samt omvärdering av Creades innehav i Tink

  Creades har i dag avyttrat aktier i Tink för SEK 37 mn. Transaktionen medför en uppvärdering av innehavet i Tink med SEK 93 mn för Creades ursprungliga innehav. I den senast publicerade substansvärdesrapporten per 30 november 2019 uppgick värdet på totala...

 • Delårsrapport 1 januari – 30 september 2019

  Ökning av substansvärdet med 17 procent

 • Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2019

  Ökning av substansvärdet med 13 procent

 • Avyttring av aktier i Lindab

  EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER AUSTRALIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

 • Creades avser att avyttra aktier i Lindab

  Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Sydafrika eller Australien eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande eller distribution skulle vara i strid med gällande regler

 • Beslut vid årsstämma i Creades

  Årsstämman beslutade om utdelning med 14,00 kronor per aktie och beslutade även i övrigt i enlighet med styrelsens och valberedningens framlagda förslag

 • Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2019

  Avkastning på substansvärdet med 8 procent

 • Omvärdering av Creades innehav i Apotea

  På grund av en transaktion i Apotea omvärderas Creades innehav i bolaget till ett värde om 190 Mkr. I den senast publicerade substansvärdesrapporten per 28 februari 2019 uppgick motsvarande värde till 130 Mkr. Antalet aktier Creades äger i Apotea har inte...