Creades substansvärde 1 januari – 30 november 2023

Creades avkastning på substansvärdet för perioden 1 januari till 30 november 2023 uppgår till -3%. OMXSGI avkastade +10 % under samma period.

Creades substansvärde per 30 november uppgår till 62 kronor per aktie. Premien i förhållande till börskursen är +3 %. Den 31 december 2022 uppgick substansvärdet till 65 kronor per aktie.

Substansvärdets fördelning per 30 november 2023 framgår av tabellen i bifogade PDF

Ladda ner denna nyhet som PDF