2017

 • Creades avyttrar aktier i Kitron AS

  Creades har idag ingått avtal om försäljning av 17 769 300 aktier i Kitron AS till priset 6,46 NOK per aktie. Försäljningslikviden totalt uppgår till 114,7 mnok. Efter denna transaktion har Creades inte något ägande kvar i Kitron AS. Före transaktionen up...

 • Creades investerar ytterligare i Kaching

  Creades AB (publ) (“Creades”) investerar ytterligare upp till 10 Mkr i Kaching AB (”Kaching”). Transaktionen medför en värdeökning av Creades aktiepost om 13 Mkr. Creades post i Kaching värderas därmed till 47 Mkr. Bolaget kommer även att tillföras ytterl...

 • Delårsrapport 1 januari – 30 september 2017

  Substansvärdet har sedan årsskiftet ökat med 13 procent

 • Creades investerar ytterligare i Tink

  Creades har i samband med en transaktion i Tink investerat ytterligare 14 Mkr i bolaget. Transaktionen medför en värdeökning av Creades aktiepost om 29 Mkr. Creades post i Tink värderas därmed till 93 Mkr.För ytterligare information, kontakta:John Hedberg...

 • Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2017

  Substansvärdet har sedan årsskiftet ökat med 12 procent

 • Beslut vid årsstämman i Creades

  Årsstämman beslutade om utdelning med 14,00 kronor per aktie och beslutade även i övrigt i enlighet med styrelsens och valberedningens framlagda förslag.

 • Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2017

  Substansvärdet har under första kvartalet ökat med 1 procent

 • Årsredovisningen 2016 offentliggjord

  Creades årsredovisning 2016 finns nu att läsa på (http://www.creades.se) Creades hemsida