Kort om portföljen

Creades portfölj består av cirka 60-70 procent av noterade tillgångar och 25-35 procent av onoterade tillgångar samt cirka 5 procent övrigt inklusive likvida medel.

Namnet Creades kommer från uttrycket Creative Destruction eller kreativ förstörelse, med hänvisning till nationalekonomen Joseph Schumpeters teorier. Innebörden är att industrier och företag hela tiden revolutioneras och på längre sikt sker en hälsosam förändring av existerande strukturer som ersätts av nya. Creades ska skapa värde genom att kreativt ompröva, utmana, omstrukturera och utveckla.

Creades största innehav Avanza är ett bra exempel på ett företag som deltar i en branschrevolution. Avanza förändrar och demokratiserar aktiehandel och pensionssparande i Sverige från grunden. Bolagets kombination av trygghet, användarvänlighet, komplett utbud och marknadens lägsta avgifter har skapat något så ovanligt som en bank som kunderna tycker om. Resultatet har blivit att bolaget mer än tiodubblat sitt värde på tio år, och det finns fortsatt mycket god potential för ytterligare värdeskapande.

Ett annat exempel på "Creative Destruction" är Haldex, som renodlades i och med att bolaget delades i tre delar. Traction såldes till Borg Warner och Concentric delades ut till aktieägarna under 2011. Concentric är markandsledande inom hydralikprodukter och pumpar till dieselmotorer. Försäljningstillväxten drivs av de ökade miljökraven och fordonstillverkarnas drivkraft att sänka bränsleförbrukningen. Haldex är ledande inom komponenter för bromssystem till fordonsindustrin. Tillväxten drivs av ökade säkerhetskrav, utvecklingen på tillväxtmarkanden och nya produkter. Haldex och Concentric kan nu fokusera på sin kärnverksamhet och därmed utvecklas snabbare. Under 2014 och 2015 har Creades avyttrat sitt innehav i Haldex och Concentric. Omstruktureringen av Haldex-koncernen under Creades/Öresunds ledarskap har sedan inträdet som huvudägare skapat stora värden för Creades och övriga aktieägare. För Creades/Öresund har den årliga avkastningen sedan inträdet 2009 varit över 60% och den totala vinsten blev ca 1,1 mdr kr, vilket visar värdet av starka huvudägare som är villiga att tydligt ange ett bolags strategiska inriktning och genomföra såväl finansiella som strukturella förändringar.

Creades har tillskillnad från många andra investeringsaktörer ingen förutbestämd exit-strategi men viljan att utmana och att förändra gäller även för Creades själva. En långsiktig syn på företagsbyggande innebär inte att aktieportföljen kommer att vara statisk. Creades kommer att genomföra såväl nyinvesteringar som avyttringar och kommer att vara lyhörda för hur Creades värderas på marknaden och agera därefter, t.ex. genom aktieåterköp, inlösen och utdelningar.