Utdelning, inlösen och återköp

Nedan presenteras hur Creades planerar att återföra värde till sina aktieägare

Bolaget avser att löpande återföra värde till sina aktieägare genom antingen utdelning, aktieåterköp eller inlösen. Den metod som anses bäst för bolagets aktieägare kommer att användas.

Årsstämman i Creades, den 10 april 2024 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition, om utdelning med 1,60 kr per aktie, vilket ger en total utdelning om cirka 217 Mkr, fördelat på fyra utbetalningstillfällen. Vid varje utbetalningstillfälle betalas 0,40 kronor per aktie.

Avstämningsdag för rätt till utdelning beslutades till den 12 april 2024 med beräknad utbetalning 17 april 2024, 29 juli 2024 med beräknad utbetalning 1 augusti 2024, 29 oktober 2024 med beräknad utbetalning 1 november 2024, och den 29 januari 2025 med beräknad utbetalning 3 februari 2025. 

Årsstämman i Creades, den 7 april 2022 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition, om utdelning med 1,40 kr per aktie, vilket ger en total utdelning om cirka 190 Mkr, fördelat på fyra utbetalningstillfällen. Vid varje utbetalningstillfälle betalas 0,35 kronor per aktie.

Avstämningsdag för rätt till utdelning beslutades till den 11 april 2022 med beräknad utbetalning 14 april 2022, 15 juli 2022 med beräknad utbetalning 20 juli 2022, 14 oktober 2022 med beräknad utbetalning 19 oktober 2022, och den 31 januari 2023 med beräknad utbetalning 3 februari 2023. 

Årsstämman i Creades den 14 april 2021 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition, om utdelning med 14,00 kr per aktie att fördelas på fyra utbetalningar. Vid det första utbetalningstillfället betalas 3,50 kr per aktie med avstämningsdag den 16 april 2021. Vid de senare utbetalningstillfällena betalas 3,50 kr per aktie (eller 0,35 kr kronor per aktie efter genomförande av den aktiesplit som stämman beslutat om) med avstämningsdag den 15 juli 2021, den 15 oktober 2021 respektive den 31 januari 2022. Utbetalning beräknas ske den 21 april 2021, den 20 juli 2021, den 20 oktober 2021 respektive den 3 februari 2022.

Inlösen

Nedan presenteras information om de olika inlösenförfaranden som genomförts.

Inlösenerbjudanden
Inlösen 2016 Creades --> Kontanter
Inlösen 2015 Creades --> Kontanter
Inlösen 2014 Creades --> Avanza & kontanter
Inlösen 2013 Creades --> Sedarec