Substansvärde per 2014-05-31

Substansvärdet per aktie ökade med 20 procent, Six Return Index ökade med 11 procent

Per 31 maj 2014 uppgick Creades substansvärde till 204 kr per aktie(1). Substansvärdet per aktie 31 december 2013 uppgick till 177 kr och den 30 april 2014 till 200 kr. Substansvärdets fördelning per 31 maj framgår av tabellen i bifogade PDF.

Stockholm den 4 juni 2014

Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00.

Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm. Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 4 juni 2014 klockan 08:30.

(1)Justerat för syntetiskt återköpta aktier

Ladda ner denna nyhet som PDF