Delårsrapport 1 januari – 30 september 2013

Justerat för inlösen ökade substansvärdet med 29 procent sedan årsskiftet.

  • Substansvärdet har ökat med 29 %, Six Return Index steg med 20 %
  • Avyttring av samtliga aktier i eWork
  • Ytterligare försäljning av aktier i Klarna

Delårsrapporten inklusive substansvärdets fördelning per 30 september 2013 finns i bifogad PDF.

Stockholm den 15 oktober 2013

Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00.

Creades är listat på First North med Handelsbanken Capital Markets som Certified Adviser. Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 15 oktober 2013 klockan 08:30.

Ladda ner denna nyhet som PDF